TCg

mǓs
s 〈s Ss [s s ̎us ʎs
ԕs IR k J w [s O}s
c I y V\Ð쒬 Rm ʒ
` YP k y ㍻쒬 ވ]


mǓs@kC
mx Ύx \x Hx ԑx x x
ux Gx @Jx x _Ux nx ORx


Ɣ@
kCJ
DyJݕ DyH 쓹H [쓹H 〈򓹘H
ʓHێƏ ΓH
ΎJݕ Dy͐쎖 〈͐쎖 ]ʉ͐쎖 ΐ͐쎖
͐쎖 L_Ǘ
km͐쎖Ə tʐ_ݎƏ [V[p_ݎƏ
ꗢ_Ǘ j_Ǘ R_Ǘ
MJݕ MH mH H M`p
z͐쎖Ə sHݎƏ HێƏ `pƏ
Ϗq͐쎖 ϏqH H L앜
Y͓H `p Ϗq`p Y͍`p
_ݎƏ 񕗒J_Ǘ ÓHݎƏ
x쓹HێƏ _U_ƊJƏ _ƊJƏ
GJݕ GJ G`p
y͐쎖Ə G_ݎƏ ϑOHݎƏ ʓHݎƏ
HyHێƏ VHێƏ Hy`pƏ Vn_ƊJƏ
يJݕ ٓH ]H ٍ`p ]`p ٔ_Ǝ
͐쎖Ə ̓_Ǘ _HƏ IHƏ
OHێƏ XHێƏ
͐쎖 ͐쎖 쓹H mʓH xǖ쓹H
xǖ͐쎖Ə ʃ_ݎƏ T_ݎƏ
쓹HݎƏ Ўq{HݎƏ 쓹HێƏ
[HێƏ _ƊJƏ xǖn_ƊJƏ
HJݕ HH WÓH H`p H_Ǝ
W͐쎖Ə WÉ͐쎖Ə qHƏ
ݓHێƏ HێƏ `pƏ P`Ə
_ƊJƏ
эLJݕ эL͐쎖 rc͐쎖 эLH эL_Ǝ
\_Ǘ D_Ǘ LHƏ 񓹘HݎƏ
HێƏ 񓹘HێƏ YyHێƏ \`pƏ
ǒn_ƊJƏ \암_ƊJƏ
ԑJݕ k͐쎖 kH ԑH yH ԑ`p
ʍ`p k_Ǝ ԑ_Ǝ
ԑ͐쎖Ə mq_Ǘ ΗHƏ ʓHݎƏ
HێƏ Y_ƊJƏ
tJݕ tJ t`p t_Ǝ
lڕʓHƏ ]HێƏ [`pƏ B``pƏ